Priskategorier


Fastpris: 449
Helårsabonnemang: 4900
Kan ej köpas: Visa prislista
Paketpris: Visa prislista
Royaltyfria fotografier: Visa prislista
Skrivbordsunderlägg: Visa prislista

Leveransvillkor

 Det kan inte bli enklare och bättre!

Nu erbjuder vi alla bilder från foto arkivet till specialpriser. För helårsprenumeration får ni en kostnad på bilderna OBS! UNDER 1:90kr/st

Vi lägger också i snitt upp ca: 20 nya bilder varje månad. Alla bilder har man direkt åtkomst till och är möjliga att ladda ner i högupplöst format efter att man registrerat sig som kund och blivit godkänd. I regel får man godkännandet samma dag, men det kan ta upp till 24 timmar. Det beror givetvis också på om jag är ute på fotouppdrag eller inte...;-)

OBS! Lapland Online AB är det bolag som hanterar fakturering av alla mina bilder.

Priser på fotografier:

Utskrifter:
Nu är det möjligt att beställa utskrifter direkt från hemsidan. Du betalar endast för pappersutskrifter som ni själva kan rama in. Alla bilder har inte fått utskriftsknapp, men vill ni så aktiverar jag på dom bilder ni vill skriva ut.

Pris ex 1. En utskrift i 21 x 30 cm, Matt, Pris: ca:300kr inkl. frakt och moms för Sverige.

Pris ex 2. En utskrift i 50 x 75 cm, Matt, Pris: ca: 498kr inkl. frakt och moms för Sverige.


Styckepriser:
Styckepris på enskilda digitala bilder beror på val av storlek.

Leveransvillkor: Du betalar endast ett pris oberoende av hur många gånger du använder bilden inom samma kampanj eller marknadsföringsåtgärd. Till kampanj eller marknadsföringsåtgärd räknas internet, tryck för tidningar, rollups, banderoller, annonser och eller likande. En bild kan alltså nyttjas i flera media så länge det är inom samma kampanj och marknadsföringsåtgärd. Detta gäller endast vid köp styckevis.


Prenumeration:
Prenumeration på bilder som ni hittar på http://www.laplandphoto.com

FAST PRIS ! 12 månader prenumeration ligger på Svenska kronor 4900 kr + moms.

Leveransvillkor: Du betalar endast ett pris oberoende av hur många gånger du använder bilderna under tiden för prenumerationen. För helårsprenumeration har vi gjort det mycket enkelt. Du betalar ett pris med fri nyttjande rätt under den period du prenumererar. Detta avtal gäller per kund, verksamhet eller specifika projekt. Uppsägning sker 3 månader innan prenumerationen upphör. Sägs inte avtalet upp inom denna tid löper avtalet vidare årsvis.

Specialfotouppdrag offereras, håll även utkik efter specialkampanjer och paketerbjudanden på www.laplandonline.se . Helt friköpta bilder ligger från SEK 1800kr/st och upp. Friköpta bilder innebär att ni köper alla rättigheter utom den ideella rättigheten som fotografen alltid behåller, i klartext innebär det att ni har ensamrätt på att publicera friköpt bild, men som alltid skall fotografens namn finnas med vid publicering (Specialavtal kan arrangeras).

Köp av bilder faktureras enligt prislista ovan + moms. Fotografens namn skall alltid stå vid fotografiet. Man år inte sälja eller distribuera bilderna vidare. Man får inte producera material som till stora delar bygger på bildarkivets bilder, e.x vykort, almanackor, bilderböcker, bildspel och annat liknande material utan fotografens
medgivande och tillstånd, se även upphovsrättslagen.


Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sina bilder och gäller både digitalt och analogt. Att alltid fråga fotografen först när en bild ska användas är därför en bra tumregel.

Följande nio punkter ger besked om vad som gäller vid användning av bilder.

1. När du beställer en bild genom ett uppdrag eller från ett arkiv köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang eller under en betämt tidsperiod. All övrig användningsrätt – upphovsrätt – är alltid upphovsmannens.

2. Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovsmannens. För att du ska få behålla det analoga eller digitala originalet krävs en överenskommelse med upphovsmannen. Originalet får lagras digitalt i en tryckprocess, men måste avlägsnas och returneras till upphovsmannen efter produktionen.

3. En bild får bara användas på det sätt som du har kommit överens och avtalat med upphovsmannen om. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på Internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först godkänna ändringen.

4. Om en bild ska återanvändas måste du först kontakta upphovsmannen. Tänk på att upphovsmannen kan ha rätt till ny ersättning vid återanvändning. Om inget annat är överenskommet. Avtalet gäller per företag, kund, verksamhet eller specifika projekt.


5. Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas samt färgkorrigering för stämma med tryckning. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att upphovsmannen känner till åtgärden i förväg.

6. Upphovsmannens namn ska alltid anges när bilden används. Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av upphovsrättslagen och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden.

7. Om upphovsmannen har försett sitt digitala original med uppgifter som identifierar och upplyser om villkoren för användningen av bilden, får inte dessa plockas bort utan upphovsmannens tillstånd, när du använder bilden. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

8. Upphovsmannens ensamrätt att bestämma över sin bild gäller fram tills 70 år har passerat efter dennes dödsår. Efter upphovsmannens död är det den som får upphovsrätten till bilden genom arv, testamente eller gåva som också har ensamrätten att bestämma över den. En fotografisk bild som inte betraktas som fotografiskt verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret.

9. Om upphovsmannen har skapat en bild där människor finns avbildade kan det behövas godkännande från dessa för att bilden ska få användas i reklam eller i digital form. Förutsättningen är att personen/personerna på bilden är identifierbara och framträdande på bilden. Ett godkännande från en avbildad person måste vara uttryckligt. Det innebär att personen måste ha lämnat godkännandet aktivt och helst skriftligt. Glöm inte bort att det är du som bär ansvaret för att ett godkännande finns när bilden används. Försäkra dig därför om att ett godkännande från avbildad person finns vid uppdrag och om fotografen inhämtat sådant godkännande för arkivbilder.

OBS! Lapland Online AB är den juridiska person som hanterar fakturering av alla mina bilder.